Vikingatida futharken


(Urnordiska futharken •  Runmagi •  Runfynd)

Här presenteras runorna i den 16-typiga futharken, som användes i Norden mellan 700-1100-talen e.Kr. Här får du reda på runornas namn, betydelse och hur de lät.

fé Namn:
Ljudvärde: F
Betydelse: fä, boskap, rikedom
úr Namn: úr
Ljudvärde: U
Betydelse: uroxe
thurs Namn: thurs
Ljudvärde: TH
Betydelse: turs, jätte, troll
áss Namn: áss
Ljudvärde: nasalt A/ä. O efter mitten av 1000-talet
Betydelse: asagud, ås
reidh Namn: reidh
Ljudvärde: R
Betydelse: ritt, vagn, resa, åska
kaun Namn: kaun
Ljudvärde: K
Betydelse: böld, sår
hagall Namn: hagall
Ljudvärde: H
Betydelse: hagel
naudhr Namn: naudhr
Ljudvärde: N
Betydelse: nöd, tvång, öde
iss Namn: iss
Ljudvärde: I
Betydelse: is
ár Namn: ár
Ljudvärde: A, Ä, E
Betydelse: år, årsväxt, fruktbarhet
sól Namn: sól
Ljudvärde: S
Betydelse: sol
Týr Namn: Týr
Ljudvärde: T, D, ND
Betydelse: Tyr (asagud)
bjarkan Namn: bjarkan
Ljudvärde: B
Betydelse: Björk
madhr, mannr Namn: madhr, mannr
Ljudvärde: M, MB
Betydelse: människa
laugr Namn: laugr
Ljudvärde: L
Betydelse: vatten
ýR Namn: ýR
Ljudvärde: R. Y efter slutet av 1000-talet
Betydelse: idegran, pilbåge

©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap