Vanakriget


(Jordens skapelseVärldsträdet YggdrasilOdens jakt på vishetKvädet om TrymIduns äpplenBalder & mistelnLokes straffRagnarök)

Vid tidernas början fanns det två gudasläkten, som rådde över människorna i Midgård. Det var vanerna och asarna, som levde sida vid sida i fred. Men när vanakvinnan Gullveig anlände hos asarna för att spå om gudarnas undergång, väckte hon deras vrede. Varför hon sänts är det ingen som vet.

Gullveig vägrade upphöra med sin olycksbådande sejd och osämja började sjuda mellan gudarna i Asgård. Med sina skickliga trollkonster försökte hon ingjuta girighet i både människors och gudars hjärtan. Oden och hans råd beslutade till sist att bränna henne. Tre gånger spetsade och brände de den tre gånger födda innan de trodde sig ha tagit livet av henne.

Men vanerna blev arga när de fick reda på hur asarna dödat Gullveig och de två gudasläktena förberedde sig för krig. Då Odens spjut kastades mot vanerna, inleddes ett krig som aldrig tycktes ta slut. Vanerna krigade med magi och trollformler som sin styrka. Asarna var skickligast i att använda vapen. Tiden gick. Gudarna kämpade. Människorna kämpade. Det var världens första strid.

Till sist tröttade gudarna på att kriga och vanerna och asarna beslutade att man skulle sluta fred. Som en symbol för freden spottade vaner och asar i ett kar och av deras spott skapades guden Kvaser. Han var så klok att ingen kunde fråga honom något som han inte kunde svara på. Han for sedan omkring i människornas värld och lärde dem visdom, men en dag blev han dödad av två dvärgar. Hans blod blandades med honung och blev till det man kallade för diktarmjöd.

Kommentarer:


Vanakriget är en av de myter som verkligen kan läsas och tolkas på många olika sätt. I den poetiska Eddans Völuspá är dikten mycket dunkel och tycks mest spå om gudarnas kommande undergång, eftersom gudarna inte kan undkomma sina öden (Gullveig eller guldbegäret är omöjligt att döda). Snorres version ger myten en mer positiv nyans. Vad som utlöser kriget kan också tolkas olika beroende på vilken framställning man väljer: är det girigheten eller vanernas vrede över att Gullveig dödats?

Enligt Völuspá vinner vanerna kriget med sina galdrar, men i Snorres versioner är gudarna mer jämlika i strid och turas om att vinna framgång i striden. Ynglingasagan, som också skrivits av Snorre, har ett helt annat slut på kriget än det som berättats här (enligt Snorres Edda), nämligen att gisslan utbytes mellan vaner och asar. Mimer och Höner ges till vanerna och Njord, Frej, Freja och Kvaser ges till asarna.©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap