Urnordiska futharken


(Vikingatida futharken •  Runmagi •  Runfynd)

En presentation av varje runa i den 24-typiga futharken som användes i Norden fram till 750-talet e. Kr. Här får du veta deras namn, uttal och betydelse.

fehu Namn: fehu
Ljudvärde: F
Betydelse: fä, boskap
uruR Namn: uruR
Ljudvärde: U
Betydelse: uroxe
thurisaR Namn: thurisaR
Ljudvärde: TH
Betydelse: turs, jätte, troll
ansuR Namn: ansuR
Ljudvärde: A
Betydelse: asagud, gud
raidhu Namn: raidhu
Ljudvärde: R
Betydelse: ritt, vagn
kauna Namn: kauna
Ljudvärde: K
Betydelse: böld
gebu Namn: gebu
Ljudvärde: G
Betydelse: gåva
wunju Namn: wunja
Ljudvärde: W
Betydelse: glädje
hagalaR Namn: hagalaR
Ljudvärde: H
Betydelse: hagel
naudhiR Namn: naudhiR
Ljudvärde: N
Betydelse: nöd, tvång
isaR Namn: isaR
Ljudvärde: I
Betydelse: is
jara Namn: jara
Ljudvärde: J
Betydelse: år, årsväxt
perdhru Namn: perdhru
Ljudvärde: P
Betydelse: okänd betydelse (förslagsvis: klippa, berg, sten vid jämförelser med germanska runrader)
ihwaR Namn: ïhwaR
Ljudvärde: ï
Betydelse: idegran
algiR Namn: algiR
Ljudvärde: R
Betydelse: älg
sowilu Namn: sowilu
Ljudvärde: S
Betydelse: sol
tiwaR Namn: tiwaR
Ljudvärde: T
Betydelse: Tyr
berkana Namn: berkana
Ljudvärde: B
Betydelse: björk
ehwaR Namn: ehwaR
Ljudvärde: E
Betydelse: häst
mannaR Namn: mannaR
Ljudvärde: M
Betydelse: människa
laguR Namn: laguR
Ljudvärde: L
Betydelse: vatten
ingwaR Namn: ingwaR
Ljudvärde: NG
Betydelse: Ing
dagaR Namn: dagaR
Ljudvärde: D
Betydelse: dag
othala Namn: othala
Ljudvärde: O
Betydelse: odal, arvejord









©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap