-
Kategorier
 • Landskap & Människor
 • Trosföreställningar
 • Forskning, rön & gamla ideal
 • Kult & Tradition
 • Bilder & Symboler
 • Runor
 • Sagor & Myter
 • Gestalter, platser m.m.
 • Sök

  Ur shoppen


  Bilder & symboler


  Redan på stenåldern skapades bilder av mänsklig hand på berghällar och grottväggar. På bronsåldern fortsatte ristningsritualerna och samtidigt skapades också många vackra konstföremål med återkommande bilder. Under järnåldern ristade man in grundligt utarbetade bilder i sten, ofta i kombination med runinskriptioner.

  Konst och symbolik har i alla tider varit en viktig del av människors liv och idag fungerar den forntida konsten som en viktig källa för oss. Innan skriften togs i bruk i Norden talade bilderna sitt språk, och nu står de som en direktlänk mellan dåtidens konstnärer och eftervärlden. Bilderna berättar om nordbornas vardagsliv, traditioner och om deras religion och gudar. Många gånger är de suggestiva och svårtolkade, men liksom nutida konst, ger det ju betraktaren utrymme att tolka själv. Återkommande symboler har man kunnat koppla samman med gudar och naturkrafter.

  Här kommer bilder och symboler sättas i sammanhang med sina platser, tider och möjliga betydelser.

  Solen
  En av de mest avbildade symbolerna i hällristningar och skulpturer från bronsåldern. Enligt tron kunde solen föras fram över himlavalvet till exempel med häst och vagn eller med ett skepp. Solen dyrkades förmodligen som fruktbarhetsväsen/-gud och hade en central plats i kulten på bronsåldern då åkerbruket blomstrade.
  Fotspår
  Många hällristningar från bronsåldern - och även några från stenåldern - har form av fotavtryck. Beroende på sammanhang vill man tolka det som spår efter en gudom som antingen är osynlig eller för helig att avbilda. I andra fall passar tolkningen att spåren föreställer dem från människor.
  Skeppet
  Skeppet var, förutom ett viktigt färdmedel i den fysiska världen, även en symbol för ett färdmedel mellan denna världen och nästa. Skeppssättnigar och båtgravar var inte den vanligaste gravformen i det förhistoriska Norden, men de förekommer ändå i ett betydande antal. De flesta dateras till vendel- och folkvandringstid, men det finns också ett fåtal från bronsåldern. I hällristningar var skeppet en av de vanligaste symbolerna. I berättelserna om guden Balders död lades han på skeppet Ringhorne för att sändas till Hels dödsrike tillsammans med sin hustru Nanna som dog av brustet hjärta.
  Valknut Valknut
  En symbol från yngre järnåldern återfunnen på flera kombinerade bild- och runstenar från Gotland. Denna består av tre sammanfogade trianglar och tros ha stått i sammanhang med dyrkan av Oden och hans kraft.
  Thor's hammer, Skåne Torshammare
  Torshammare är en avbildning av Tors hammare, Mjölner. Från vendeltiden kommer de tidigaste fynden av detta tecken, som både ristades på runstenar och bars som amulett. Förmodligen uppkom den som ett bevis för att man var Tors dyrkare, och amuletten fungerade då som en skyddssymbol mot jättar och andra skadliga krafter. Torshammare fortsatte under vikingatiden sin karriär som en viktig symbol för asatron (då många konverterade till kristendomen).


  Stöd Nordisk-mytologi.se

  Nordisk-mytologi.se finns främst för att du med intresse för nordisk mytologi ska hitta information, men behöver trots allt betala för sin plats på nätet. Om du tycker om Nordisk-mytologi.se, bidra gärna med en slant via Donera-knappen så hjälper du till att bevara och utveckla sidan.

  ©2014 Nordisk-mytologi.se • Email: info@nordisk-mytologi.se Om Nordisk-Mytologi.se / Sitemap