-
Kategorier
 • Landskap & Människor
 • Trosföreställningar
 • Forskning, rön & gamla ideal
 • Kult & Tradition
 • Bilder & Symboler
 • Runor
 • Sagor & Myter
 • Gestalter, platser m.m.
 • Sök

  Ur shoppen


  Runmagi


  (Urnordiska futharken •  Vikingatida futharken •  Runfynd)

  Kanske är runornas betydelse som magiska tecken ännu äldre än som skrivtecken. Tacitus skrev i sitt verk Germania (år 98 e.Kr.) om en magisk ritual som var allmän för folk i de germanska områdena. Han kallade denna för lottning och den gick ut på att man delade en kvist från ett fruktbärande träd i bitar. På varje träbit ristade man in ett specifikt tecken. Träbitarna kastades sedan ut på en duk, varefter familjefadern plockade upp tre bitar, en i taget, och avläste i tecknet gudarnas vilja. Med stor sannolikhet var det en spådom med runor som den utomstående besökaren blev vittne till, även om detta vittnesmål inte lever upp till kraven för att bli ett historiskt bevis.

  Germania skrevs tidigare än de första runfynden är daterade till. Om man utgår ifrån att det var runor på träkvistarna i ritualen som Tacitus beskrev försvinner deras ursprung till okänd tid och plats. Enligt den vikingatida mytologin och de båda Eddorna plockade Oden upp dem efter att han hängt genomborrad av ett spjut på Yggdrasils stam under nio dygn, offrad åt sig själv.

  I medeltida litteratur beskrivs runorna som magiska symboler, som använts både under vikingatid och medeltid i riter, liknande den ovan nämnda. Idag finns intresset om runorna som magiska tecken framför allt inom new age och modern shamanism. Inom dessa riktningar är en vanlig uppfattning att runraden Futhark istället ska kallas för Uthark. Anledningen är runornas ordningsföljd, där den magiska intressegruppen menar att Ur-runan bör komma först, såsom urkraften och urkon i Ginnungagap. Därefter kommer Thurs, som alltså representerar den första jätten Ymer. Jätten i sin tur följs av Ass, som representerar asagudarnas ankomst. Reid, vagnrunan står för Thor med sin vagn och åska. Enligt denna skola är Ken eldens runa: ett urelement, av vilket de kommande elementen ska skapas. Så fortsätter runorna att symbolisera naturens gång och väsen för att till sist nå den allra sista runan: Fé, som står för fä, boskap, rikedom: något som omöjligen kan komma före allt det andra.

  Uthark-teorins fader var runologen Sigurd Agrell, som framför allt intresserade sig för runornas numerologiska och esoteriska betydelse. Hans kritiker såg/ser inte hans Uthark-teori som vetenskapligt hållbar, men är man mer intresserad av runornas innersta hemligheter har många funnit något värdefullt i hans arbete.

  Vad de enskilda runorna enligt historiska källor representerade finns beskrivet i respektive kapitel om de olika futharkerna (eller utharkerna).

  Stöd Nordisk-mytologi.se

  Nordisk-mytologi.se finns främst för att du med intresse för nordisk mytologi ska hitta information, men behöver trots allt betala för sin plats på nätet. Om du tycker om Nordisk-mytologi.se, bidra gärna med en slant via Donera-knappen så hjälper du till att bevara och utveckla sidan.  ©2014 Nordisk-mytologi.se • Email: info@nordisk-mytologi.se Om Nordisk-Mytologi.se / Sitemap