-
Kategorier
 • Landskap & Människor
 • Trosföreställningar
 • Forskning, rön & gamla ideal
 • Kult & Tradition
 • Bilder & Symboler
 • Runor
 • Sagor & Myter
 • Gestalter, platser m.m.
 • Sök

  Ur shoppen


  Rökstenen


  (De äldsta runristningarnaKarlevistenenStentoftenstenen)

  Rökstenen Foto: Bengt Olof Åradsson Rökstenen, med sin säregna form, är en av Sveriges mest märkliga runstenar. Den ovanligt långa inskriptionen består av en blandning av kortkvistrunor, vikingatida runor, urnordiska runor och lönnrunor. Rökstenen är ristad under den första halvan av 800-talet. Den har stått på sin plats vid Röks kyrka i Ödeshögs kommun i Östergötland sedan 1933 och tros komma från platsens närhet. Inskriptionen har genom århundraden setts som gåtfull och svårtolkad och lyder:

  aft uamuþ stonta runaR þaR
  n uarin faþi faþiR aft faikion sunu
  sakum ukmini þat huariaR ualraubaR uaRin tuaR
  þaR suaþ tualf sinum uaRin numnaR t ualraubu
  baþaR somon o umisum monum þat sakum ona
  rt huaR fur niu altum on urþi fiaru
  miR hraiþkutum auk tu
  miR on ub sakaR
  raiþ þiaurikR hin þurmuþi stiliR
  flutna strontu hraiþmaraR sitiR nu karuR o
  kuta sinum skialti ub fatlaþR skati marika
  þat sakum tualfta huar histR si ku
  naR itu uituoki on kunukaR tuaiR tikiR sua
  þ o likia þat sakum þritaunta huariR t
  uaiR tikiR kunukaR satin t siulunti fia
  kura uintur at fiakurum nabnum burn
  iR fiakurum bruþrum ualkaR fim raþulfs su
  niR hraiþulfaR fim rukulfs suniR hoislaR fim haruþ
  s suniR kunmuntaR fim birnaR suniR
  nuk m--- (m)-- alu --(k)(i) ainhuaR -þ... ...þ ... ftiR fra
  sagwm mogmeni (þ)ad hOaR igOld
  iga OaRi gOldin d gOonaR hOsli
  sakum ukmini uaim si burin ni
  þR troki uilin is þat knuo knat
  i iatun uilin is þat
  sakum ukmini þur
  sibi uia uari
  ul niruþR


  och översatt till nutidssvenska:

  Till minne av Vämod står dessa runor
  Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen.
  Jag säger unga de, vilka de två stridsbyten var
  som tolv gånger blev tagna som krigsbyte,
  båda på en gång från man efter man. Det säger jag som det
  andra vem som för nio släktled sedan miste livet
  hos reidgoterna och han dog hos dem till följd av sin skuld.
  Då rådde Tjodrik den dristige, sjökrigarnas
  hövding över Reidhavets kust. Nu sitter han rustad på
  sin gotiska häst, med sköld över axeln, den främste av Märingar.
  Det säger jag som det tolfte var Gunns häst
  ser föda på slagfältet, där tjugo konungar
  ligger. Det säger jag såsom det trettonde, vilka
  tjugo konungar satt på Själland (Sjölunden) under fyra
  vintrar med fyra namn, födda
  åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs
  sönder, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hords
  söner, fem Gunnmund, Björns söner.
  Nu för de unga säger fullständigt envar...eftersporde...
  Jag säger de unga det, vem av Ingvalds-
  ättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offer
  Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättling
  är född. Vilen är det. Han kunde krossa
  en jätte. Vilen är det.
  Jag säger de unga: Tor.
  Sibbe viets väktare
  avlade nittioårig


  Forskarna är överens om att orden tolkats rätt, men innebörden är flera gånger osäker. Här följer några uttryck, vars tolkning är någorlunda klar:
  De två stridsbyten antas handla om värdefulla vapen, som tagits som stridsbyte och vandrat från segrare till segrare.
  Reidgoterna är östgoterna på poetiskt språk.
  Tjodrik syftar på östgoternas konung Teoderik som dog 526 och, enligt ristningen, ska ha varit förfäder till Vämod och Varin.
  Reidhavets kust är ett ortnamn från forntida myter.
  Gunns häst är en kenning för vargen.

  Efter den skadade raden "Nu för de unga säger fullständigt envar...eftersporde..." blir skriften mer svårtolkad. Vem beskrivningarna syftar på är osäkra. Ingen vet säkert vem Vilen är. Inte heller Sibbe, utan det finns bara spekulationer.

  Runristaren Varin antas vara en man av en högre ätt. Skriften bygger på tidens myter i området, men tycks vara medvetet mystisk. Kanske ville Varin testa läsarens intellekt. Inom tidigare forskning fanns teser om att skriften hade en magisk innebörd där syftet var att hämnas sonen Vämods död. Men dagens forskning inriktas på teser om att Varins syfte var att försöka höja sin ätt till en gudomlig status, något som förekom bland andra släkter under förhistorisk tid.
  Stöd Nordisk-mytologi.se

  Nordisk-mytologi.se finns främst för att du med intresse för nordisk mytologi ska hitta information, men behöver trots allt betala för sin plats på nätet. Om du tycker om Nordisk-mytologi.se, bidra gärna med en slant via Donera-knappen så hjälper du till att bevara och utveckla sidan.  ©2014 Nordisk-mytologi.se • Email: info@nordisk-mytologi.se Om Nordisk-Mytologi.se / Sitemap