Platser


(Benämningar •  Gudar & gudinnor •  Andra gestalter •  Föremål)

Här kan du läsa om gudaboningar och dödssalar, broar mellan världarna och källor till livets alla hemligheter.

Alfheim Ljusalvernas värld ligger på jorden och här bor även vanaguden Frej.
Asgård I himlen och världens mitt ligger Asgård som är asagudarnas och vanagudarnas borg.
Barrö Den plats som Gerd och Frej ska mötas på för att gifta sig.
Bifrost En trefärgad bro mellan Asgård i himlen och jordens Midgård, med Heimdall som väktare.
Bilskirne Tors borg i Trudvang med 540 rum.
Breidablick Balders boning som ska vara ett glänsande hem befriat från alla onda ting.
Elivågor Etterfyllda floder som rinner från källor i Niflheim. I Ginnungagap fryser de till is som i sin tur smälter då den träffas av värmen från Muspelheim. Efter jordens skapelse gränsar Elivågor till jättarnas värld.
Eljudne Den del av Hels rike där Balder får bo efter sin död.
Fensalarna Friggs salar av våtmark i Vanaheim. Hennes hem i Asgård har också samma namn.
Folkvang Frejas borg i Asgård. Där tar hon emot hälften av de ärbara kämpar som stupat i strid.
Franangerfors En fors i fjällen där Loke gömde sig då han väckt de andra gudarnas vrede. Där hade han ett hus med dörrar på alla fyra gavlar som han kunde hålla utkik ifrån. Om dagarna förvandlade han sig till lax och gömde sig i forsen.
Gimle Sal i Asgård dit hederliga människor får komma efter sin död.
Ginnungagap Det stora tomrummet i tidernas begynnelse. Det var här världen skulle skapas.
Gjallarbron En guldtäckt bro, över ån Gjall, som leder till Hels dödsrike. Bron vaktas av en ung kvinna som heter Modgunn.
Gladsheim Guldbeklädd byggnad i Asgård med tolv högsäten.
Glase Lund utanför Valhall där träden bär löv av guld.
Glitner Forsetes borg i Asgård med silvertak som vilar på pelare av guld. Här medlar han i tvister mellan både människor och gudar.
Gnipahålan En grotta som är en entré till Hel.
Glaser En lund med gyllene löv i Asgård.
Hel(heim) Dödsgudinnan Hels rike med nio visten, dit människor som dött av ålderdom eller sjukdom måste färdas.
Himinbjörg Heimdalls boning, vars namn betyder Himmelsbergen, är belägen intill bron Bifrost.
Hindarfjäll Fjäll som är omgärdat av en mur av eld. Denna eld rider Sigurd Fafnebane genom för att vinna Brynhild.
Idavallen Den vackra slätten där gudarna möttes innan Asgård byggdes. Där ska också de överlevande mötas efter världens undergång.
Jotunheim Jättarnas rike som gränsar till människornas. Deras värld består av jordens yttersta omgivningar, såsom de höga bergen och det djupa, vilda havet.
Järnskogen Urskog i norr där hemska ulvar (Fenrisulvens avkommor) härjar.
Midgård Människornas borg på jorden som upprättats av gudarna. De bygger även en mur runtom Midgård som skydd från jättarnas värld.
Mimers brunn Visdomens källa som vaktas av jätten Mimer. Den är belägen vid en av Yggdrasils rötter i jättarnas värld och av denna vinner Oden visdom efter att ha offrat sitt ena öga åt Mimer.
Muspelheim Eldvärlden i söder, som vaktas av jätten Surt.
Nastrand Den nordligaste delen av dödsriket. Där ligger en sal som är uppbyggd av etter-sprutande ormar och i åarna som av etter bildas vadar de som begått hemska gärningar under sina liv.
Niflheim Norr om Ginnungagap ligger denna mörka, dimmiga värld av köld.
Noatun Njords boning vid kusten.
Slid Älv i underjorden fylld av knivar och vapen som leder bort till Nifelhel.
Svartalfsheim Underjordens värld där dvärgarna bor.
Sökkvabäck Tidens ström, Sagas hem i Asgård.
Trudvang Den del av Asgård där Tor har sin borg.
Urdarbrunnen Brunn vid den av Yggdrasils rötter som finns i gudarnas värld. Där håller nornorna till och vattnar roten med vatten från källan. Urdarbrunnen är även gudarnas samlingsplats, för att träffas och hålla rådslag.
Utgård Borg i Jotunheim, som jätten Utgårda-Loke härkar över.
Valhall (Valaskjalf) Salen i Asgård, där hälften av fallna kämpar tas emot av Oden och valkyriorna. Valhall har 540 dörrar och tak av gyllene sköldar. Krigarna får om dagarna kämpa utanför salen och om kvällarna bjuds de av valkyriorna på Särimmers fläsk och Heidruns mjöd.
Vanaheim Vattnets och fruktbarhetens värld där vanagudarna härstammar ifrån.
Vergelmer En källa i Niflheim som vattnar världsträdet Yggdrasils rötter. Här håller också draken Nidhögg till och tuggar på samma rötter som källan ger vatten.
Vigrid Slätten där striden mellan jättar och gudar utkämpas vid Ragnarök.
Vimur Älv som översvämmas av jättinnan Gjalp i ett försök att stoppa Loke och Tor på vägen till Geirröd.
Vingolf Asynjornas borg i Asgård.
Ydalir Namnet betyder idegransdalarna och detta är guden Ulls hem.
Yggdrasil (Lärad) Det världsomfattande trädet som sträcker sig från över himlen och ner till underjorden. Det har tre rötter som sträcker sig till världarna Asgård, Jotunheim och Niflheim. Rötterna vattnas av varsin källa: Urdarbrunnen, Mimers brunn och Vergelmer.

©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap