Benämningar/ordlista


(Gudar & gudinnor •  Andra gestalter •  Platser •  Föremål)

Här följer en liten ordlista med några varelser och företeelser i forntidens värld.

Alver Vackra gudomliga fruktbarhetsväsen, som är skickliga smeder och konstnärer. De bor i den himmelska världen och leds av vanaguden Frej. Kallas även ljusalfer för att inte blandas ihop med dvärgarna/svartalferna.
Asar/asynjor Gudarna/Gudinnorna som var jättarnas största fiender. Enligt Snorre invandrade asarna från Asien under den ledande Oden. De utkämpade ett krig mot det forna nordiska gudasläktet: vanerna, men de slöt fred och rådde därefter tillsammans över Norden.
Bärsärkar Krigare som kallar sig för Odens kämpar. Då de går bärsärkagång uppnår de ett tillstånd som gör att de varken känner smärta eller rädsla. De biter sina sköldar och attackerar sina fiender i extatiskt raseri. Kanske användes någon form av berusningsmedel för att uppnå detta tillstånd.
Diser Kvinnliga, gudomliga väsen, som kan påverka människors öden, både på gott och ont.
Dvärgar Varelser som är avlade ur maskar i Ymers döda kropp. De har bor i underjorden och i klippor. Om de utsätts för dagsljus förvandlas de till sten. Dvärgarna är skickliga hantverkare och smeder och kallas även för svartalfer.

En illustration av två dvärgar i Den ældre Eddas Gudesange, Karl Gjellerups tolkning av den Poetiska Eddan, 1895. (Wikimedia Commons)

Einhärjar Krigare som dött i strid och fått komma till Valhall.
Fylgjor Kvinnliga ödesbringande andar som är nära släkt med nornorna. De är bundna till en och samma person eller familj under deras livsgång och kan bringa både lycka och fördärv. I sällsynta fall visar de sig i djur- eller ibland i människogestalt.
Hamn Då själen lämnar kroppen i dröm eller trans och uppenbarar sig i en annan skepnad, kallas skepnaden "hamn". till exempel hade gudinnan Freja en falkhamn.
Jättar Vanligen ondsinta urtidsväsen som hotar guda- och människovärldarna. Jättarna representerar kaos och starka, okontrollerbara naturkrafter.
Ljusalfer Se alver
Rimtursar Frostjättar som härstammar från urjätten Ymer. De vill sänka världen i en mörk och evig vinter.
Svartalfer Se dvärgar
Sköldmör Kvinnor som deltog i krig.

Sköldmön Ladgerda, som var hustru till Ragnar Lodbrok, illustration av Morris Meredith Williams 1913. (Wikimedia Commons)

Valkyrjor Kvinnliga väsen eller krigsgudinnor som bestämmer vem som ska falla i strid.
Vaner/vanadiser Fruktbarhetens, fredens och sejdens gudar och gudinnor. Dessa dyrkades enligt historiska och litterära källor innan asarna kom till Norden. Njord, Frigg, Freja och Frej är de kända vanagudarna i de nedtecknade verken.
Völva Spåkvinna eller sejderska, som stod för kontakten med andevärlden. Völva betyder stavbärerska och staven var ett viktigt redskap då sejd utövades.©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap