-
Kategorier
 • Landskap & Människor
 • Trosföreställningar
 • Forskning, rön & gamla ideal
 • Kult & Tradition
 • Bilder & Symboler
 • Runor
 • Sagor & Myter
 • Gestalter, platser m.m.
 • Sök

  Ur shoppen


  Benämningar/ordlista


  (Gudar & gudinnor •  Andra gestalter •  Platser •  Föremål)

  I historiens och mytologins värld finns många varelser och benämningar som inte längre används. Här följer en liten ordlista som förklarar några av dessa.

  Alver Vackra gudomliga fruktbarhetsväsen, som är skickliga smeder och konstnärer. De bor i den himmelska världen och leds av vanaguden Frej. Kallas även ljusalfer för att inte blandas ihop med dvärgarna/svartalferna.
  Asar/asynjor Gudarna/Gudinnorna som var jättarnas största fiender. Enligt Snorre invandrade asarna från Asien under den ledande Oden. De utkämpade ett krig mot det forna nordiska gudasläktet: vanerna, men de slöt fred och rådde därefter tillsammans över Norden.
  Bärsärkar Krigare som kallar sig Odens kämpar. Då de går bärsärkagång uppnår de ett tillstånd, i vilket de varken känner smärta eller rädsla. De biter sina sköldar och attackerar i extatiskt raseri vrålande sina fiender. Kanske användes för detta tillstånd någon form av berusningsmedel.
  Diser Kvinnliga, gudomliga väsen, som kan påverka människors öden, både på gott och ont.
  Dvärgar Varelser som är avlade ur maskar i Ymers döda kropp. De har sina boningar i underjorden och klippor och om de utsätts för dagsljus förvandlas de till sten. Dvärgarna är skickliga hantverkare och smeder och kallas även för svartalfer.

  En illustration av två dvärgar i Den ældre Eddas Gudesange, Karl Gjellerups tolkning av den Poetiska Eddan, 1895. (Wikimedia Commons)

  Einhärjar Krigare som dött i strid och fått komma till Valhall.
  Fylgjor Kvinnliga ödesbringande andar som är nära släkt med nornorna. De är bundna till en och samma person eller familj under deras livsgång och kan bringa både lycka och fördärv. I sällsynta fall visar de sig i djur- eller ibland i människogestalt.
  Hamn Då själen lämnar kroppen i dröm eller trans och uppenbarar sig i en annan skepnad, kallas skepnaden "hamn". till exempel hade gudinnan Freja en falkhamn.
  Jättar Vanligen ondsinta urtidsväsen som hotar guda- och människovärldarna. Jättarna representerar kaos och starka, okontrollerbara naturkrafter.
  Ljusalfer Se alver
  Rimtursar Frostjättar som härstammar från urjätten Ymer. De vill sänka världen i en mörk och evig vinter.
  Svartalfer Se dvärgar
  Sköldmör Kvinnor som deltog i krig.

  Sköldmön Ladgerda, som var hustru till Ragnar Lodbrok, illustration av Morris Meredith Williams 1913. (Wikimedia Commons)

  Valkyrjor Kvinnliga väsen eller krigsgudinnor som bestämmer vem som ska falla i strid.
  Vaner/vanadiser Fruktbarhetens, fredens och sejdens gudar och gudinnor. Dessa dyrkades enligt historiska och litterära källor innan asarna kom till Norden. Njord, Frigg, Freja och Frej är de kända representerade vanagudarna i de nedtecknade verken.
  Völva Spåkvinna eller sejderska, som stod för kontakten med andevärlden. Völva betyder stavbärerska och staven var ett viktigt redskap då sejd utövades.
  Stöd Nordisk-mytologi.se

  Nordisk-mytologi.se finns främst för att du med intresse för nordisk mytologi ska hitta information, men behöver trots allt betala för sin plats på nätet. Om du tycker om Nordisk-mytologi.se, bidra gärna med en slant via Donera-knappen så hjälper du till att bevara och utveckla sidan.

  ©2014 Nordisk-mytologi.se • Email: info@nordisk-mytologi.se Om Nordisk-Mytologi.se / Sitemap