Karlevistenen


(De äldsta runristningarna •  StentoftenstenenRökstenen)

Öl1, karlevi Foto: I. Berig Detta flyttblock av kvartsporfyr är rest vid Ölands västkust efter "Sibbe den gode", eller "Sibbe den vise". Han tros ha varit en dansk hövding som skadats i det mytomspunna slaget vid Fyrisvallarna år 985 och avlidit på vägen hem.
     Karlevistenen är speciell på många sätt. Det 130 cm höga stenblocket är det enda av sitt slag på Öland och har förmodligen tagits med från Oskarshamn. Själva inskriptionen består av en del där konungen och hans följe presenteras. Inskriptionens andra del är en skaldestrof skriven med det sexstaviga versmåttet drottkväde. Detta är den enda bevarade skaldestrof av sitt slag i Sverige och översatt till sitt ursprungliga ljudvärde lyder den:

Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat mestar
dæðir dolga þruðar, draugr i þaimsi haugi
munat reið-viðurr raða
rogstarkr i danmarku
yndils iarmungrundar
ørgrandari landi

Hela inskriptionen översatt till nutida språk lyder ungefär:

Denna sten är rest efter Sibbe, den gode/vise, Foldars son,
och hans följe satte på ön, dödseden

Dold ligger den som de största dåd följde, det visste de flesta,
Stridernas Truds arbetare, i denna hög
Ej skall en rättrådigare, kampstark Vagn-Vidur
på sjökonungens väldiga mark, råda över land i Danmark

Inskriptionen är en hyllning till en hövding med tro på de gamla asagudarna. Trud är en av valkyriorna - de kvinnoväsen som bestämmer vem som ska stupa i strid och Vidur är ett av Odens många namn.
©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap