>

-
Kategorier
 • Landskap & Människor
 • Trosföreställningar
 • Forskning, rön & gamla ideal
 • Kult & Tradition
 • Bilder & Symboler
 • Runor
 • Sagor & Myter
 • Gestalter, platser m.m.
 • Sök

  Ur shoppen


  Om webbplatsen


  Nordisk-mytologi.se öppnade portarna i april 2009 med avsikt att vara en webbplats där man kan få en inblick i forntidens Norden. På webbplatsen ligger all förkristen tid i fokus och behandlar såväl arkeologiskt material som tidiga litterära källor. Med utgångspunkt från de tre stora epokerna kommer varje period att introduceras utifrån de förutsättningar som finns. Tyngdpunkten ligger vid att göra religionen och traditionerna synliga, för att på dessa grunder förstå de forntida människorna och hur de tänkte bättre.

  Den första delen om Landskap & människor ger en kort översikt av den rent fysiska resan från stenålderns början till järnålderns slut. I Världsbild & tro kommer i samma form en sammanfattning av vad man känner till om den vaga tankegångens resa. I Kult & tradition presenteras de seder som skildrats av historiker eller skönlitterära författare och som även funnit arkeologiskt stöd. Delen om Bilder & symboler utgörs av allt från suggestiva motiv i grottmålningar till stilfulla symboler som ristats intill runorna. Ytterligare symbolik blir det i avsnitten om Runor, där deras funktioner som både magiska symboler och som skrivtecken förklaras. I Sagor & myter återberättas guda- och hjältesagor från de isländska Eddorna och Gestalter, platser etc. ger till dessa en ordlista samt berättar om deras karaktärer, platser och föremål.

  Nordisk-mytologi.se är upplagd i ett tidigt stadium och nya texter kommer att läggas upp med jämna och ojämna mellanrum. Webbplatsen görs i syfte att själv få veta mer och att dela med mig av kunskapen. Tycker du att något saknas, eller har du själv något att dela med dig av? Maila gärna och berätta, och glöm inte att ange källor.


  Källmaterial

  En liten lista på litteraturen som gjort denna webbplats möjlig:

 • Jordens moder i Norden - Birgitta Onsell
 • Forntid i Sverige — en introduktion - Dag Lindström
 • Djur och natur i fornnordisk mytologi - Lars Magnar Enoksen
 • Gudar och gudinnor i Norden - Lars Magnar Enoksen
 • Lilla boken om runor - Lars Magnar Enoksen
 • Hällristningar i Sverige - Å. Fredsjö, S. Janson och C.A Moberg
 • Nationalencyklopedin (www.ne.se)
 • Skenet från det förflutna - Anders Kaliff
 • Snorre Sturlassons Edda
 • Den poetiska Eddan
 • Vem är vem i nordisk mytologi - Åke Hultkrantz
 • Vikingatidens ABC - Statens historiska museum
 • Trosföreställningar under förhistorien - Länsstyrelsen.se
 • Nordisk hedendom - tro och sed i förkristen tid - Folke Ström
 • Historia Historiska.se
 • Stöd Nordisk-mytologi.se

  Nordisk-mytologi.se finns främst för att du med intresse för nordisk mytologi ska hitta information, men behöver trots allt betala för sin plats på nätet. Om du tycker om Nordisk-mytologi.se, bidra gärna med en slant via Donera-knappen så hjälper du till att bevara och utveckla sidan.  ©2014 Nordisk-mytologi.se • Email: info@nordisk-mytologi.se Om Nordisk-Mytologi.se / Sitemap