De äldsta runristningarna


(Karlevistenen •  StentoftenstenenRökstenen)

Bild: Vadstenabrakteaten, guldamulett från 500-talet.
De äldsta runfynden är daterade till 100- och 200-talen e.Kr. I Stabu i Norge har man hittat en spjutspets med inristade runor från cirka 175 e.Kr. Inskriften lyder: raunijaR och betyder ungefär "den som prövar." I Moos på Gotland har man också hittat ett spjutblad från 200-talet med runorna sioag inrsitade. Detta förmodas vara någon typ av trollformel. I Danmark finns det fynd från cirka 250 och 300 e.Kr, också på vapen, som tros ha offrats i Mossarna efter vunna slag.
     Bland tidiga runfynd hör också Kylverstenen, som uppskattas vara ristad på 400-talet. Inskriften utgörs av den äldre Futharken, en kvistruna och ytterligare ett ord: sueus. Stenen tillhör en grav. Det senare ordet har förmodligen magisk betydelse och kan vara inristat vid en senare tidpunkt.
     Vadstenabrakteaten är en guldamulett från 500-talet (den stals från Hitoriska museet i Stockholm 1938) med Futharken inristad. En rad bestående av runorna Tuwatuwa följer efter den inristade Futharken. Även i det här fallet tolkas tilläggsrunorna som något med magisk betydelse, kanske för skydd.

©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap