Föremål


(Benämningar •  Gudar & gudinnor •  Andra gestalter •  Platser)

Gudar och andra gestalter har många gånger hjälp av magiska och kraftfulla föremål i berättelserna. Ofta är de smidda av dvärgar som är mycket skickliga hantverkare och som även har förmåga att ge magiska funktioner åt sina verk.

Andvarenaut En gyllene ring som ingår i dvärgen Andsvares stora guldskatt. Då han tvingas ge upp skatten kastar han en förbannelse över den, vilken innebär dess ägares olycka och fruktansvärda död.
Brisingamén Brisingamén är ett förtrollande vackert halsband från urhavet. Dess namn betyder eldsmycke och det tillhör gudinnan Freja.
Draupner En magisk ring: var nionde natt droppar åtta likadana ringar från Draupner. Denna är smidd av dvärgar och tillhör Oden.
Gand Trollstav som trollkunniga personer kan sända in i kroppen på människor för att göra dem sjuka.
Gjallarhornet Horn som tillhör Heimdall. Då slutkampen i Ragnarök stundar kommer Gjallarhornets signal att ljuda.

Heimdall står vid bron Bifrost och blåser i Gjallarhornet, konstnär: Emil Doepler, 1905. (Wikicommons)

Gleipner Magisk boja som håller den väldiga och ursinniga Fenrisulven fjättrad.
Gram Svärdet som Sigurd Fafnesbane dräpte Fafner med. Det smiddes av Regin med just denna avsikt.
Grotte Frodes kvarn som kan mala allt: guld, krig, fred, lycka och så vidare. Jättinnorna Fenja och Menja arbetar åt honom i kvarnen, och då de inte får någon vila får de Grotte att mala fram en armé. Denna blir slutligen Frodes och fredens undergång.
Gungner Odens spjut.
Megingjord Tors bälte, som fördubblar hans styrka då han bär det.
Mjölner Tors hammare - också den smidd av dvärgar - som han alltid bär med sig. Med denna dräper han jättar genom att kasta den på dem. Mjölner missar aldrig sitt mål och då den slutfört sitt uppdrag kommer den tillbaka till Tor. För att då fånga den bär han även en järnhandske. När åskan mullrar är det Tor som åker runt i sin vagn och dräper jättar med Mjölner.
Nagelfar Världens största skepp som är byggt av döda människors naglar och tillhör jättarna.
Odrörer Kittel som innehåller det inspirerande mjödet.
Ringhorne Balders skepp på vilket han och hans hustru Nanna färdas på till dödsriket.
Skidbladner Frejs fartyg som är stort nog att ta alla gudar och deras utrustning ombord och har medvind i alla lägen. Då det inte används kan man vika ihop det och stoppa i fickan.

©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap