Välkommen till forntidens Norden!


Vill du veta mer om magiska symboler, vikingatida gudar och sagor eller forntida ritualer? I så fall har du hittat rätt! På Nordisk-mytologi.se lär du dig om allt från mytiska gudar och gudinnor till blotgåvor som legat begravda i våra skogar och landskap i tusentals år. Webbplatsen finns här för att ge en bild av hur världen uppfattades av folken i det forna Norden och hur detta påverkade deras liv och relationer, till varandra och till gudarna. Dessutom kan du läsa om saker i deras traditioner som levt vidare ända fram till våra dagar. Till exempel har vi veckodagarna, som alla är döpta efter vikingatida gudar och seder. Och julskinkan kommer även den från en urnordisk fest som hölls under den kallaste vintern.

Här presenteras fakta från arkeologisk forskning och studier av gamla verk. Den första skriftliga källan om människorna från Norden är texter ur verket Germania. Det handlar om de germanska folken och skrevs av den romerska historikern Tacitus år 98 e.Kr, förmodligen för att ge Roms folk en bild av rikets grannar. Tiden dessförinnan är ofta än mer gåtfull, och ledtrådarna kommer ur gravar, deras föremål och suggestiva ristningar och målningar, som var vanliga under bronsåldern. På järnåldern kom nordbornas första kända skrift – runorna – och med dessa talade de för första gången till eftervärlden med egna ord. På 1100- och 1200-talen nedtecknades de sedan länge berättade muntliga myterna av kristna historiker. Dessa utgör de främsta källorna om mytologin, och tack vare dem lever den vidare idag, men fortfarande med mycket kvar att utforska.

Den gamla nordiska kulten och mytologin är långt ifrån död. Om än dold bakom nya uttryck och uppfattningar lever den ännu kvar, i våra tankesätt, våra traditioner och våra handlingar. Många gånger utan att vi ens vet om det.


©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap